Katori

AR$ 21.999,00

Shinai

Ver

AR$ 21.999,00

Shinai

Ver

AR$ 19.889,00

Hakama Tenchi

Ver

AR$ 19.889,00

Hakama Tenchi

Ver

AR$ 9.999,00

Kendogi Tenchi

Ver

AR$ 9.999,00

Kendogi Tenchi

Ver

AR$ 8.499,00

Iaidogi Tenchi

Ver

AR$ 8.499,00

Iaidogi Tenchi

Ver

AR$ 999,00

Tenugui Estampado

Ver

AR$ 999,00

Tenugui Estampado

Ver

AR$ 899,00

Tenugui Tenchi

Ver

AR$ 899,00

Tenugui Tenchi

Ver

AR$ 6.999,00

Bokken KATORI

Ver

AR$ 6.999,00

Bokken KATORI

Ver

AR$ 7.599,00

Bokken tradicional

Ver

AR$ 7.599,00

Bokken tradicional

Ver

AR$ 1.499,00

Tsuba de Cuero

Ver

AR$ 1.499,00

Tsuba de Cuero

Ver

AR$ 7.999,00

BO

Ver

AR$ 7.999,00

BO

Ver

Consultar

Grabado en madera

Ver

Consultar

Grabado en madera

Ver

AR$ 8.699,00

Katanakake de madera

Ver

AR$ 8.699,00

Katanakake de madera

Ver

AR$ 899,00

Sageo

Ver

AR$ 899,00

Sageo

Ver

AR$ 8.899,00

Saya de madera

Ver

AR$ 8.899,00

Saya de madera

Ver

AR$ 9.699,00

Saya negra de madera

Ver

AR$ 9.699,00

Saya negra de madera

Ver

AR$ 3.199,00

Kaku Obi

Ver

AR$ 3.199,00

Kaku Obi

Ver

AR$ 4.999,00

Bolso Microporoso

Ver

AR$ 4.999,00

Bolso Microporoso

Ver

AR$ 3.399,00

Remera entrenamiento

Ver

AR$ 3.399,00

Remera entrenamiento

Ver

AR$ 4.399,00

Funda premium

Ver

AR$ 4.399,00

Funda premium

Ver

AR$ 4.999,00

Kodachi Tenchi

Ver

AR$ 4.999,00

Kodachi Tenchi

Ver

Consultar

Bandera Argentina

Ver

Consultar

Bandera Argentina

Ver